Crèdits

Autor de la versió espanyola:

Isaac GUADIX

Autor de la versió francesa:

Stéphane ISARD

Autor de la versió catalana:

Ramón PONT

Fotografíes:

- Charles F. Firminger

- Arxiu municipal de Sant Joan de las Abadesas

- Museu del Ferrocarril de Catalunya

- Ramón Pont

- Santi Compte

- Stéphane Isard

- Isaac Guadix

- Wikimedia commons

- Louis Roisin

- cParama

Documents:

- Pere Comas

- Alfred Puig

 


Si té informació o fotografies que puguin ser interessants des del punt de vista històric i pot deixar-nos, si us plau envieu un email i contactaré amb vostè. Aquesta web no té cap interès comercial.