Història

 

 

Cronologia:

  1844 Projecte de ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses al port de Roses
  1845 El govern atorga a Guillermo Moor la concessió per a la construcció d'un ferrocarril de Barcelona a Camprodón
  1847 Juan Bautista Perera obté la concessió d'una línia de ferrocarril entre les mines de Sant Joan i Barcelona
  1856 Ildefons Cerdà inicia els treballs per un projecte de ferrocarril entre Granollers i Sant Joan de les Abadesses
   1857 Concessió atorgada pel govern a un grup francès que la deixen caducar sense cap rpopòsit de construcció
  1863 S'adjudica la construcció des del principi a Alejandro Bengoechea que no aprofita la concessió
  1863 Es crea la societat del Ferrocarril de Granollers a Sant Joan de les Abadesses
  1870 El baró de Lossy obté la concessió
  1873 Es tranfereix la concessió de la línia a Fèlix Macià i Bonaplata i Eugeni Broccà Sagnier
  1874 El Govern acorda una pròrroga de dos anys per l'acabament de la línia (Guerra Carlina).
  1875 Es posa en funcionament el tram de Granollers a Vic el 8 de juliol
  1877 es transfereix la línia a la companyia "Ferrocarril y Minas de San Juan de las Abadesas"
  1879 Inauguració del tram entre Vic i Torelló (1 agost) i de Torelló a Sant Quirze de Besora (20 octubre)
  1880 El ferrocarril arriba a Ripoll (20 juny) i a Sant Joan de les Abadesses (17 octubre)
  1882 La Societat Catalana General de Crèdit obtè la concessió de la línia de Sant Martí de Provençals a Llerona (4 d'agost)
  1884 La Sociedad Catalana General de Crédito transfereix la concessió de la línia de San Martín de Provençals a Llerona a la companyia FMSJ
  1886 Prolongació de la línia entre Les Franqueses del Vallès i Montcada, el que permet la comunicació directa amb Barcelona
  1887 Fallida de la companyia "Ferrocarril y Minas de San Juan de las Abadesas" (FMSJ)
  1890 Es transfereix la línia a la companyia "Caminos de Hierro del Norte de España" (27 de maig)
  1890 Projecte de tramvia a vapor entre Balenyà i Sant Hilari Sacalm
  1910 Construcció de la nova estació de Vic
  1916 Nou projecte de perllongació del tren cap a Camprodon per l'enginyer José Sangermán
  1919 Entra en servei el primer tram del Transpirinenc des de Ripoll a Ribes de Freser
  1922 Entra en servei el segon tram del transpirinenc fins a Puigcerdà
  1925 Comencen les obres de l'estació de Ripoll, mal ubicada en el seu projecte
  1928 Electrificació de la línia a 1500 volts i entrada en servei de les unitats 7000
  1928 Decret incomplert que pretenia la reconversió de la línia a ample europeu i posar-la en marxa per l'exposició de 1929
  1929 Entra en servei el tram internacional entre Puigcerdá i Latour de Carol
  1936 La línea sofreix alteracions degudes a la guerra civil.
  1939 Bombardeig de l'estació de Ripoll, destrucció d'estacions, obres de fàbrica i ponts en la retirada republicana.
  1940 Una pluja torrencial provoca desperfectes importants a la línia
  1941 Es crea RENFE, que unifica l'explotació de les línias d'ample ibèric
  1948 Un grup guerriller mor un policia i fereix a un altre entre La Farga de Bebié i Ripoll
  1965 Canvi d'electrificació a 3000 volts.
  1965 Una esllevissada del terreny mor dos obrers i fereix altres quatre el 23 d'octubre
  1967 La "Unión Minera Vasco Leonesa" deixa l'explotació de les mines d'Ogassa.
  1979 Accident tràgic a Les Franqueses del Vallès
  1980 Es suspèn el servei entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses pel mal estat de les vies.
  1984 Al·legant causes econòmiques, RENFE pretèn tancar la línia per trams. Es mobilitza la població i s'evita el seu tancament.
  1988 Circulació de trens Pullman entre Barcelona i Ripoll.
  1988 Entra en servei el CTC entre Montcada i Vic
  1989 El descarrilament d'un tren Corail en l'encreuament de Latour de Carol obliga a reformar la disposició atípica de vies, acortant el tram de via d'ample ibèric.
  1991 Es suprimeix el servei postal ambulant
  1991 Es tanca al trànsit el branc entre Granollers Centre i Les Franqueses del Vallès
  2000 Es treu la via del tram Granollers-Les Franqueses
  2003 S'inauguren les obres d'integració urbana a Vic.
  2004 S'acaben les obres de renovació de via i electrificació en el tram Vic Borgonyà
  2004 Supressió del servei entre Torelló i Ripoll durant 4 mesos per la renovació integral de via i infraestructura
  2005 Celebració del 125è. aniversari de l'arribada del tren al Ripollès


 

En 1876, i partint de l'estació de Granollers Centre neix la línia de les mines d'Ogassa, va arribar fins a Sant Joan de les Abadesses 4 anys més tard. Aquesta línia es va plantejar des d'un bon començament amb tracció vapor.

Pont del RoserPosteriorment es va plantejar fer un branc que unís Ripoll amb Puigcerdà que, degut als forts pendents de la línia es va replantejar amb tracció elèctrica. Va començar a funcionar el 1919 fins a Ribes de Freser, en 1922 va arribar a Puigcerdà i en 1929 fins Latour de Carol. Juntament amb l'electrificació de la nova línia del Transpirinenc es va realitzar la resta de la línia del tren de Sant Joan de les Abadesses.

Restava un tram que es va començar a realitzar desprès de l'unió dels altres dos traçats que portaria, mitjançant una línia pròpia el tren des de Les Franqueses del Vallès fins a Montcada Bifurcació, unint-se directament amb la línia de Manresa. Això va passar en ésser anexionades a la Companyia Nort. En el centenari de l'entrada en funcionament de la línia es va tancar definitivament el branc de Sant Joan de les Abadesses degut al seu escàs trànsit el 1980.

En 1984 y debido al cierre masivo de líneas deficitarias, esta línea estuvo a punto de desaparecer, pero sólo fue un año más tarde el ramal (que era de mercancías) que unía Granollers Centre con Les Franqueses del Vallès.

La única cosa que ha anat desapareixent de la línea és el trànsit de mercaderies, restant de forma residual o puntual aquest tipus de trànsit.

Amb el començament de les obres de soterrament parcial de l'estació de Vic es realitza una renovació, en primer lloc de la catenària i línia de contacte, posteriorment es van renovar les sots-centrals que donaven energia a la línia i finalment es va renovar part de la via amb travesses monobloc preparades pel canvi d'ample de via.

Però amb les renovacions sofertes, les darreres molt agressives, s'ha perdut l'essència de la línia que encara perdura en alguns ponts i obres de fàbrica, però que a les estacions (que fins i tot han perdut el seu color vermell original) s'ha desdibuixat la seva estructura original, sent les que més perjudici han tingut les més allunyades de Barcelona, que han passat a ésser veritables baixadors sense cap servei afegit.

Malauradament ha succeit el mateix en el costat francès, i s'han desmantellat estacions i s'ha deixat el mínim imprescindible per l'encreuament de trens.

Les dues estacions internacionals de la línia s'abandonen a la seva sort, especialment la de Puigcerdà, i desapareix el trànsit de la línia UIC cap Espanya, restant com a testimonial el tren regional que uneix Barcelona amb Latour de Carol.