Modelisme

La línia de Puigcerdà, degut als seus bonics paisatges i solucions tècniques diferents, ha donat possibilitat a molts modelistes per realitzar mòduls o maquetes copiant estacions, ponts i túnels de la línia.

Llavors, en aquest apartat incidirem en aquelles maquetes que fan una reproducció de part de la línia o estacions (en ocasions amb l'ajut dels modelistes que expliquen el seu treball).

A la llista anirem afegint per ordre d'arribada tots aquells reportatges de mòduls o maquetes ja creats:

- Estació de Ripoll, obra de Ramón Pont


 

Nota important


Des del dia 12 d'octubre fins a principis de l'any 2024 hi haurà una secció de la línia tallada per duplicació de via entre Parets del Vallès i El Figaró.

Mes informació