Tècnica

Característiques tècniques:

L’ample de via, a pesar d’estar pensat per ample UIC, és el de la xarxa espanyola de 1668, amb velocitats màximes de 115 km/h entre Montcada i Vic, essent tant sols de 100 km/h entre Vic i Puigcerdà. Les rampes màximes són de 22 mil·lèsimes fins a Ripoll i de 45 mil·lèsimes entre Ripoll i Puigcerdà. La línia es va electrificar de bon començament a 1500 volts, i en l’actualitat està electrificada a 3000 volts amb catenària compensada que ha estat renovada en la seva totalitat a partir de l’any 2005.


Disposa de bloqueig automàtic per a via única amb CTC de Montcada a Vic, Bloqueig d’alliberació automàtica en via única des de Vic a Puigcerdà, i bloqueig telefònic fins Latour de Carol.


El trànsit de trens es limita als trens de viatgers que formen el tram de rodalies C3 de Barcelona amb límit a Vic, la R3 (regionals) que arriba fins Latour de Carol. Actualment està explotada en la seva totalitat com a rodalies. Durant molt temps les dures rampes que hi havia passada l’estació de Ribes de Freser han condicionat les unitats automotores a dos vagons. Així va passar amb les 436, que van reforçar els frens i van passar de 3 a 2 unitats i de les 440 que per pes van eliminar el vagó central.

En trànsit de mercaderies es concentrava al carregador de ciment que hi havia a Granollers-Canovelles, i es van perdre de manera irreversible la resta de transits de mercaderies, com el de la farinera de Mollet, i els generats a Vic i Balenyà. Des de fa molt temps que el transport de les mines es va abandonar definitivament. Durant l’any 2013 es va tancar el carregador i van desmuntar els sitges de Granollers. Ara, apart del trànsit de cereals setmanal de Tarragona-puerto a Vic-mercaderies (que es va instaurar el març de l’any 2012) i trens de servei, tornarem a veure circulacions de mercaderies esporàdicament.