Infraestructura

La infraestructura al vessant espanyol te dues parts ben predeterminades i diferenciades.

A la primera part de la línia, la que va des de Barcelona cap a Ripoll-Sant Joan de les Abadesses, la línia trancorre amb una lleugera pujada i amb diferents obres de fàbrica en què predominen els ponts als túnels. Els ponts que salven diverses depressions, rius i torrents són del tipus metàl·lic, i els túnels relativament curts. Les obres de fàbrica es van realitzar gairebé totes al segle XIX.

A la segona part de la línia, la qual va des de Ripoll a Latour de Carol, la línia puja ràpidament d'altura per les valls ferésteques dels rius de montanya, per la qual cosa no és inusual veure trinxeres, ponts i túnels, en aquest cas els túnels son més llargs i els ponts més curts, encara que d'ambdós hi ha més quantitat en un recorregut molt més curt i revirat. Les obres de fàbrica es van realitzar totalment al segle XX, i per aquest motiu hi ha grans diferències entre les de la línia de Sant Joan i les del Transpirinenc.


Per això hem subdividit la línia en dues parts per poder donar compte de les obres de fàbrica:

Ponts de la línia de Sant Joan

Túnels de la línia de Sant Joan

Ponts de la línia del Transpirinenc

Túnels de la línia del Transpirinenc