Túnels de la línia de Sant Joan

Túnels del tram Barcelona-Sant Joan de les Abadesses
núm de túnel Nom Llargària Punto quilométric
1 Turó de la Framina 165,75 m 10,100
2 Estela 52,83 22,411
3 El Figaró 95,80 m 41,400
4 Fontmolsa

149,60m

177,87 m*

45,900
5 Cogulera 100 m 91,900
6 Montesquiu 90 m 94,270
7 Safont 79,50 m 95,300
8 Rocafiguera - La Farga  39 m 97,280
9 L'Escala 429,30 m 99,355
10 Llastanosa nº 1 64,70 m 100,232
11 Llastanosa nº 2 55 m 100,400
12 La Corba 170,35 m 101,700
13 Sola 60,10 m 103,600
14 Rama 49 m 110,980
* El túnel de Fontmolsa es va haver d'allargar en 28,27 metres l'any 1904 degut a la inestabilitat del terreny.